Guru Jára

Kozoroh, narozený roku 1971 v Československu u Svaté hory, v Příbrami. Od čtyř let sbírá jeden metafyzický zážitek za druhým, vidění duchů a komunikace s nimi patřila mezi jeho každodenní zkušenost; konstantní vědomí přítomnosti druhého břehu u něj vyvrcholilo v 11 letech, kdy tři dny v kómatu vědomě zažíval klinickou smrt. Tento prožitek změnil Járu v aktivního hledače životního smyslu. Pochopil, že jeho život po setkání s břehem smrti je dar, co nesmí být promarněn. 


Motto „Každý den udělej něco, co má smysl, a Tvůj život bude smysluplný“ najdete v různých formách ve všech jeho knihách a životních postojích. Tento smysl je ale třeba objevit, a tak vášnivý skálolezec a hledač něčeho, co v rodné zemi není k nalezení, v 18 letech emigruje do Itálie. „Za to, čím dnes jsem, vděčím Itálii, jejím lidem, její kráse, mystice a štědrosti.“ Itálie otevřela Járovi celý svět: od 22 let objevuje Asii, hlavně Indii, aby nacházel další cesty vedoucí k nejvyšším duchovním metám. Na první z nich ~ Nirvánu Suché cesty ~ dosáhl již v Itálii. Indie a Egypt mu v následujících letech přinesly další vrcholné mety mystiky realizovatelné v tomto světě, Nirvánu Mokré cesty a Staroegyptské zasvěcení v Mykerínově pyramidě.

„Každý den udělej něco, co má smysl, a Tvůj život bude smysluplný“

Guru Jára

Patří k nejzkušenějším žijícím mistrům meditace světa, je veličinou tantry pravé i levé ruky. Jeho zkušenosti v tantrické sféře jsou nevídané. Ač sám preferuje k Nirváně cestu Suchou, souhlasí s texty upanišad, že k osvícení lze v době dnešní Kalijugy dojít cestou tantry.

Jako mystik a hvězdopravec vizionář si je vědom cykličnosti lidského života, kdy horoskopem předurčené břehy a peřeje řeky života, pro někoho karmy, není lehké překračovat a překonávat. „Ale i tak se o to musíme aspoň čas od času pokusit.“ Abychom mohli uspět, potřebujeme vědět, „s jakými kartami v životě hrajeme“, znát své silné i slabé stránky a osudové předurčenosti. K tomu je klíčem astrologická mapa narození.

Aby naplnil svůj sen najít cestu k pochopení osudového mysteria planet a hvězd pro každého, vytvořil obory jako je Astromóda®,  Astrofocus®, Astrolotus, Startantra… A zatímco obdivovaný a umělecky ceněný Astrofocus® přitahuje umělce a estéty ducha, Astromóda® ohromila úplně všechny a stala se hvězdou. Astromóda® dokáže proměnit celý váš šatník v amulety a talismany, v nichž nejenže budete zažívat sílu své autenticity, ale také měnit osud k vlastním představám, chránit své vztahy a lásky. Vaše nitro se bude cítit skvěle a v harmonii se všehomírem.